Communicatiekits Wereldfietsdag + fietsinzameling

Naar aanleiding van Wereldfietsdag op 3 juni wil Brussel Mobiliteit leerlingen en leerkrachten aanmoedigen om naar school te fietsen in het kader van Bike For Brussels. Gebruik onderstaand communicatiemateriaal om ook in jouw school extra in te zetten op de fiets!

Algemene communicatie